Logo 418ART

The Art of Creative Design

Life Square 256

Een magisch vierkant of tovervierkant is een vierkant schema waarin getallen zodanig zijn ingevuld dat de kolommen, de rijen en de beide diagonalen allen dezelfde som opleveren.

The Art of Creative Design

Magic Square pricipe

Een heel beroemd zuiver magisch vierkant verscheen in het jaar 1514 in de gravure Melancholia 1 (er is nooit een tweede geweest!) van de Duitse renaissancekunstenaar/ wiskundige Albrecht Dürer (1471-1528). Verschillende wetenschappers beweren dat het jaartal van verschijning, 1514, dat onderaan in het vierkant staat, geen toeval was, maar opzettelijk door Dürer daar moet zijn neergezet.

Recentelijk, in een boeiend artikel getiteld The relativity of Albrecht Dürer gaat David Finkelstein, emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde aan het Georgia Institute of Technology, nog een paar stappen verder. Hij merkt om te beginnen op dat de onderste rij van het vierkant niet alleen het jaartal 1514 bevat, maar ook Dürers initialen: door namelijk de 1 door de A en de 4 door de D te vervangen vinden we D1514A.

Magic Square Albrech Dürer

Als we op dezelfde wijze ieder van de letters in de naam ALBRECHT DURER door hun bijbehorend getal vervangen, met andere woorden A wordt 1, B wordt 2 enzovoorts en vervolgens de zo ontstane rij getallen bij elkaar optellen, dan vinden we 135. Dat is precies 1 minder dan de som van alle getallen in Dürers magisch vierkant! Maar 1 werd in zijn tijd beschouwd als het symbool van God en tezamen met de getallen afgeleid uit Dürers naam, levert dit precies de som van 136 op.

Bron: Magische Vierkanten, De wonderbaarlijke geschiedenis van wiskundige puzzels, van Lo-Shu tot Sudoku, door Arno van den Essen.
In 2001 deed de wiskundige Paul Pasles een opzienbarende ontdekking. Na zijn wiskundestudie aan de, door Benjamin Franklin (1706-1790) opgerichte, universiteit van Pennsylvania, ging hij in Philadelphia wonen, de stad waar Franklin een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt had. Omdat Pasles altijd al geïnteresseerd was in geschiedenis, was het voor hem natuurlijk zich in het wiskundige werk van Franklin te gaan verdiepen. Hij wist dat Franklin in mei 1765 een brief geschreven had aan de wetenschapper John Caton in London, waarin hij hem twee vierkanten toestuurde, een van de orde zes en een van de orde vier. Pasles' zoektocht naar de bewuste brief liep echter op niets uit; niemand lijkt te weten waar de brief gebleven is. Maar gelukkig bleek dat een duplicaat van deze brief bewaard was gebleven in de bibliotheek van de Royal Society in London. Hij ontdekte daarin, naast de genoemde vierkanten van orde vier (welke precies Dürers vierkant bleek te zijn) en dat van orde zes, ook nog een tot dan toe onbekende gebleven vierkant van orde zestien.
Het vierkant, weergegeven in onderstaande LifeSquare, bleek nog magischer te zijn dan alle eerder gevonden vierkanten: behalve dat het een zuiver Franklin magisch vierkant is, is het ook zuiver magisch en bezit het nog een aantal andere opmerkelijke eigenschappen. In een boeiend artikel, getiteld The Lost Squares of Dr. Franklin: Ben Franklins Missing Square and the Secret of the Magic Circle, gepubliceerd in The American Mathematical Monthly, beschrijft Pasles uitvoerig de eigenschappen van dit bijzondere vierkant.

Bron: Magische Vierkanten, De wonderbaarlijke geschiedenis van wiskundige puzzels, van Lo-Shu tot Sudoku, door Arno van den Essen.

Life Square 256

In de LifeSquare worden foto's bijeengebracht die allemaal een nummer hebben van 1 t/m 256. Naast het feit dat de nummers worden gerangschikt conform het verloren magisch vierkant van Franklin, zijn ze ook nog stuk voor stuk een herinnering uit het leven van Dirk Horjus.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat, zodra het vierkant vol is, er een print van 128x128cm wordt gemaakt dat als een echt 'levenswerk' aan de muur komt te hangen.

The Art of Creative Design

Stacks Image 3349
  • Stacks Image 3406
  • Stacks Image 3408
  • Stacks Image 3432
  • Stacks Image 3412
  • Stacks Image 3414
  • Stacks Image 3416
  • Stacks Image 3418
  • Stacks Image 3420

LifeSquare256

Magisch Vierkant

webdesign: AF Design
© 2013-2024 418ART Email